Escola de Doctorat J. H. Newman

issió

L’Escola de Doctorat J. H. Newman és el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar el Programa de Doctorat, i li correspon organitzar la formació i la preparació professional dels estudiants de doctorat, i aportar als investigadors que s’estan formant una cultura interdisciplinària vinculada amb un projecte científic coherent.

Constitueixen la comunitat acadèmica i científica de l’Escola de Doctorat J. H. Newman el seu personal investigador, el d’administració i serveis adscrit al centre, el professorat visitant, els doctorands i els membres dels diferents òrgans en què s’organitza i estructura el centre.