Institut Feedback d'Investigació Aplicada

issió

L’Institut Feedback d’Investigació Aplicada és el centre de la eUniv estatutàriament responsable d’impulsar la política científica de la Universitat, desenvolupar les activitats de recerca aplicada i coordinar el conjunt de les iniciatives que convergeixin amb aquesta responsabilitat.

La seva missió va molt més enllà dels límits de la seva pròpia activitat, atès que té la responsabilitat d’organitzar línies de recerca a les quals s’hi pugui agregar l’alumnat dels ensenyaments implantats al Col·legi Universitari F. Layret, una obligació que emana del compromís de la eUniv de facilitar l’accés al món de la recerca científica a tot el seu alumnat, amb l’objectiu de dotar-lo de competències científiques bàsiques a partir de les quals poder impulsar el seu futur professional en més àmbits i dimensions.