Europea

EHEA

El Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (The framework of qualifications for the European Higher Education Area – May 2005) és l’instrument que coordina els paràmetres que han de respectar els estats membres de l’EEES en la determinació dels seus respectius marcs estatals de qualificacions. Això significa que malgrat tenir moltes coses en comú, els marcs de cada país no han de ser necessàriament idèntics en la denominació dels seus títols o en la seva càrrega acadèmica, que s’adapten a les tradicions de cadascun d’ells.

El QF-EHEA estructura l’Ensenyament Superior Europeu de forma progressiva en 4 nivells generals:

  1. Cicle Curt: de 90 a 120 crèdits ECTS, que a Andorra dona accés al títol estatal de Diploma d’Estudis Avançats (DPA), a França al de Brevet de Technician Superior (BTS) i a Espanya al de Técnico Superior de Formación Profesional, Artes o Deportes.
  2. Cicle Primer: de 180 a 240 crèdits ECTS, que a Andorra dona accés als títols estatals de Bàtxelor (180 ECTS) i Bàtxelor d’especialització (240 ECTS), a França al de Licence (180 ECTS) i a Espanya al de Grado (180-240 ECTS).
  3. Cicle Segon: de 60 a 120 crèdits ECTS, que a Andorra dona accés al títol estatal de Màster (120 ECTS), a França al de Master (120 ECTS) i a Espanya al de Máster Universitario (60-120 ECTS).
  4. Cicle Tercer: de tres anys de durada i que dona accés al títol de Doctor a tots els països de l’EEES.