Col·legi Universitari F. Layret

issió

El Col·legi Universitari F. Layret és el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar els ensenyaments dels tres primers cicles de l’educació superior estatal andorrana:

  • Diploma Professional Avançat.
  • Bàtxelor
  • Màster

Aquests ensenyaments els pot implantar també en cooperació amb altres centres universitaris. En el cas que es tracti de centres d’altres universitats, els ensenyaments i els títols corresponents seran de caràcter interuniversitari.
Complementàriament, el Col·legi Universitari F. Layret pot implantar també ensenyaments propis no estatals, que poden ser de pregrau o de postgrau, els quals igualment poden implantar-se en cooperació amb altres institucions d’ensenyament superior.