La eUniv celebra l’Ordenament dels Actes de Constitució dels Òrgans Acadèmics

l’Ordenament dels Actes de Constitució dels Òrgans Acadèmics

La universitat conforma la Junta i el Senat Acadèmics i nomena com a Rector al Dr. Antoni Noguero.

El passat 21 de febrer es va dur a terme l’Ordenament dels Actes de Constitució dels Òrgans Acadèmics de la Universitas Europaea (eUniv). L’acte, que es va dur a terme a l’Auditori Nacional d’Andorra (Ordino) i que va començar a les 12h, va comptar amb la presència del Cònsol Major del Comú d’Ordino, l’Hble. J. Àngel Mortés, i la Ministra d’Educació d’Andorra, l’Hbla. Ester Vilarrubla.

La jornada va començar a les 11h amb la rebuda dels convidats a l’Auditori Nacional d’Andorra i, a les 12h, va començar la cerimònia amb la conformació de la Mesa, sota la presidència de l’Administrador, el Sr. Anton Miret. Al llarg del matí es van conformar també la Junta Acadèmica, el Senat Acadèmic i es van nomenar els càrrecs de les Secretaries dels centres acadèmics i de les Direccions de les Càtedres, així com les seves Secretaries.

La cloenda de la jornada, a càrrec del Rector de la Universitat, el Dr. Antoni Noguero, va tenir lloc a les 13:30h, moment en què els assistents van cantar l’himne universitari Gaudeamus Igitur. Finalitzat l’acte, es va celebrar el dinar de commemoració al restaurant de l’Hotel Coma d’Ordino.

Més de 100 participants en el desenvolupament de la primera activitat acadèmica de la eUniv

Jornada sobre l’impacte de la gestió dels residus de la COVID-19

La jornada sobre l’impacte de la gestió dels residus de la COVID-19 ha congregat més d’un centenar d’espectadors i 18 ponents d’administracions catalanes i andorranes  diverses, així com entitats professionals i acadèmiques.

El primer acte de la Universitat Europea (eUniv), la jornada “L’impacte de la COVID-19 en la generació de residus a Andorra i Catalunya”, va reunir més de 100 espectadors i 18 ponents durant les 4h en què es va desenvolupar l’acte. L’objectiu era posar en comú la problemàtica en la producció i en la gestió de residus generats per la pandèmia. També es va posar de manifest que és menester cercar solucions adients i més sostenibles per al tractament dels mateixos. La participació activa de l’Administració catalana i andorrana (Secretaria d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra; Diputació de Barcelona; Àrea Metropolitana de Barcelona; Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental i Agència de Residus de Catalunya) i de les entitats professionals i acadèmiques (Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili) va permetre finalitzar l’acte amb les observacions següents, a tall de cloenda:

 1. Atès que la declaració de l’estat d’alarma desencadena l’inici de la pandèmia, es generen menys residus municipals; disminueix el percentatge de recollida selectiva i s’incrementen notablement els residus sanitaris, així com també els residus derivats de mascaretes, tovalloletes, guants, vasos, coberts i, en general, tots aquells residus desfermats dels materials d’un sol ús i generats a les llars.
 2. Durant la pandèmia, es constata un increment d’envasos lleugers. Malgrat la disminució de residus municipals, és detectat, tant a Andorra com a Catalunya, un bon comportament ciutadà; la tendència a recórrer a la recollida selectiva no ha minvat.
 3. Les raons del descens de residus municipals estan vinculades a la disminució de l’activitat econòmica. Són claus tots els sectors de l’activitat empresarial i, especialment, els de la restauració i l’hostaleria. Endemés, la disminució del turisme (que esdevé pràcticament inexistent a molts indrets) ha influït en la reducció de la generació de residus a Andorra i a Catalunya.
 4. Una de les preocupacions comunes a totes les entitats gestores i administracions andorranes i catalanes ha estat la protecció dels treballadors encarregats de la gestió de residus. S’han implementat mecanismes de protecció molt restrictius, per tal de garantir-los la seguretat i, alhora, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat dels serveis a la ciutadania.
 5. S’han impulsat campanyes de comunicació, amb l’objectiu de fer saber a la ciutadania l’indret on cal dipositar les mascaretes i els productes d’un sol ús que es produeixen a la llar, arran de la pandèmia.
 6. S’han exposat iniciatives diverses per tal de combatre una millor gestió dels residus generats per la pandèmia i, particularment, s’ha exposat una experiència consistent en la recollida selectiva d’aquests residus, provinents de les residències per a la gent gran. S’ha constatat el seu elevat cost i la dificultat per a enfrontar-s’hi.
 7. Les administracions i les entitats gestores de residus han manifestat llur estreta coordinació, i també la col·laboració mantinguda durant la pandèmia. Aquesta relació ha comportat beneficis per a tots, ja que el trasllat sistemàtic d’informació ha facilitat l’adopció de decisions més raonables i consensuades, amb la finalitat d’encarar les dificultats de la situació complexa en què ens trobem.
 8. La normativa que ha entrat en vigor amb motiu de la pandèmia i, en especial, el Decret llei 26/2020 (el qual modifica el Decret 27/1999, de la gestió dels residus sanitaris a Catalunya), així com l’Ordre SND/271/2020 i la disposició addicional segona del Reial Decret a l’Estat espanyol han comportat l’obligatòria adopció ràpida de mesures excepcionals, per part dels agents implicats en la gestió de residus. Tot i així, s’han produït inspeccions policials en plantes de tractament que, en ocasions, han comportat la incoació, a instància del Ministeri Fiscal i de Diligències Prèvies penals. La raó d’aquestes actuacions té la seva visibilitat en l’absència de consideració, per part de la policia judicial, quant a la modificació normativa que compatibilitza els residus no sanitaris vinculats a la COVID-19 amb la possibilitat que aquests mateixos siguin gestionats com a fracció resta (residus municipals i assimilables).
 9. Tots els ponents expressen que és imprescindible instrumentar mecanismes de seguretat jurídica. Per aquestes raons, cal escatir aspectes de la normativa vigent de la gestió dels residus i, en cap cas, no es pot traslladar la totalitat del conflicte a l’agent últim (els gestors dels residus).
 10. La conclusió general de totes les intervencions ha reflectit la necessitat d’intensificar les campanyes d’informació i comunicació veïnal, per a modificar hàbits de consum de productes d’un sol ús i, consegüentment, poder assolir els objectius fixats a la normativa comunitària, estatal i autonòmica.
 11. És necessari comptar amb la complicitat de la ciutadania per a restablir l’economia circular dels residus, tenint en compte la seva jerarquia. Paral·lelament, és imprescindible vetllar per la restauració de la confiança mútua entre les administracions i la resta d’agents socials.

Aquesta és la primera activitat acadèmica que organitza la eUniv des de la seva creació, el passat mes de febrer, i coincideix amb l’inici del curs acadèmic. La Càtedra Fiter i Rosell de Ciències Jurídiques i Polítiques de la universitat és l’òrgan que ha impulsat aquesta jornada. La directora d’Estudis Mediambientals de la eUniv (Dra. Conxa Puebla) destaca: “volem fer moltes coses i fer-les molt bé, i per això pensem que un acte com aquest, amb la participació de tantes entitats, és una bona carta de presentació”.

La eUniv compta amb 5 càtedres de recerca que integren el seu programa de Doctorat, gestionat per l’Escola de Doctorat John Newman. A més, la nova universitat imparteix 5 bàtxelors oficials (l’equivalent a Espanya del Grau universitari): ADE, Dret, Informàtica, Humanitats i Llengua Catalana. El rector de la eUniv, el Dr. Antoni Noguero, assegura tal fet: “la presència tant de les Humanitats com de la Llengua Catalana, en els nostres estudis, és un compromís estructural; una declaració de principis”.

Jornada online: “L’impacte de la Covid 19 en la generació i gestió de residus a Andorra i Catalunya”

Imagen Jornada online: “L’impacte de la Covid 19 en la generació i gestió de residus a Andorra i Catalunya”

La Càtedra d’Estudis Mediambientals de la Universitat Europea (eUniv) celebrarà el proper 29 de setembre la jornada “L’impacte de la Covid 19 en la generació i la gestió de residus a Andorra i Catalunya”. L’acte, que serà el primer que celebra la universitat andorrana des de l’inici de la seva activitat lectiva, comptarà amb la presència i suport d’administracions com el Govern d’Andorra, l’Agència de Residus de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona o l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, entre d’altres.

L’objectiu de la jornada es posar en comú la problemàtica en la producció i gestió de residus que es generen amb la pandèmia i cercar les solucions adients i més sostenibles per l’adequada gestió i tractament del volum de mascaretes, eixugamans i tovallons d’un sol ús, guants i   també els gots, tasses, plats d’un sol ús. Certament aquesta situació a més d’incidir d’una manera directa en la gestió pròpia de residus també interfereix en avançar cap a l’economia circular. Sens dubte la participació de diferents administracions, entitats acadèmiques i professionals fa que pugui tractar-se la problemàtica que es planteja de manera transversal.

La jornada se celebrarà en modalitat online a través de la plataforma Zoom i estarà oberta a tots els assistents que ho desitgin. Per tal de registrar-se a la sessió només cal que els interessats enviïn un correu a comunicacio@euniv.eu indicant el seu nom complet i una adreça de correu.

Programa de la Jornada:

 • 10.00h – Acte  d’obertura:
 • Intervindran pel Govern d’Andorra : elSr. Marc Rossell, Secretari D’Estat d’Agricultura i Medi Ambient o la Sra. Silvia Calvó, Ministre De Medi Ambient
 • Intervindrà per l’Agència de Residus de Catalunya: el Sr. Josep Maria Tost, Director.
 • Intervindrà per l’Àrea Metropolitana de Barcelona: la Sra. Imma Mayol, Directora de l’Àrea d’Ecologia
 • Intervindrà per la Diputació de Barcelona: la Sra. Núria Marin, Presidenta, o el Sr. Francesc Gomar, Diputat d’Acció Climàtica.
 • Intervindrà per l’Ajuntament de Barcelona: el Sr. Eloi Badia, Regidor de Presidència i Territori.
 • Intervindrà pel Col·legi d’Advocats de Barcelona: la Sra. Maria Eugènia Gay, Degana.
 • Intervindrà pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: el Dr. Antoni Pigrau, Director i Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques.
 • Intervindrà per la Universitat Europea d’Andorra: el Dr. Marc Escolà, Pronotari o el Dr. A. Noguero, Rector.
 • 10.15h Ponència: La problemàtica de la generació i gestió de residus per l’impacte de la Covid 19. Instruments de gestió i propostes.
 • Intervindrà pel Govern d’Andorra: A determinar
 • Intervindrà per l’Agència de Residus de Catalunya: el Sr. Josep Simó, director de l’Àrea d’Infraestructures.
 • Intervindrà per l’Àrea Metropolitana de Barcelona: el Sr. Joan Miquel Trullols, Director Serveis de Prevenció i Gestió de Residus.
 • Intervindrà per la Diputació de Barcelona: el Sr. Martí Domenech , coordinador de l’Àrea d’Acció Climàtica o la Sra. Imma Pruna, gerent de Serveis de Medi Ambient.
 • Intervindrà per l’Ajuntament de Barcelona: a determinar
 • 11.30h – 11.45h: Descans
 • 11.45h Ponència: Instruments jurídics per fer front a la problemàtica dels residus Generada per la Còvid 19.
 •  Intervindrà pel Col.legi d’Advocats de Barcelona: La Sra. Judit Liguerre, presidenta de la secció de medi ambient.
 • L’economia circular dels residus, l’impacte de la Covid 19:
 • Intervindrà pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: la Dra. Aitana de la Varga, professora de Dret Administratiu de la Facultat de Ciències Jurídiques.
 • 12.15h Taula Rodona entre els ponents que han intervingut a la jornada i es convidarà també a representants d’un Comú d’Andorra i d’un Ajuntament de Catalunya. Conclusions
 • 13.30h Acte de Cloenda : a càrrec del Pronotari o Rector de la Universitat Europea d’Andorra.

Presentarà i coordinarà la jornada: la Dra. Conxa Puebla, directora de la càtedra d’estudis mediambientals de la Universitat Europea d’Andorra.

Entitat organitzadora: Universitat Europea d’Andorra

Entitats col·laboradores :

 • Govern d’Andorra                                     
 • Agència de Residus de Catalunya
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • Diputació de Barcelona
 • Ajuntament de Barcelona
 • Col·legi d’Advocats de Barcelona
 • Centre d’Estudis de Dret Ambiental de la Universitat Rovira i Virgili