Bàtxelor en administració d’empreses

Objectius del títol i Àmbits professionals

Objectius
El Decret del Govern del Principat d’Andorra de 10 de febrer de 2010, de creació del títol, estableix que l’objectiu del Bàtxelor en Administració d’Empreses és formar professionals amb uns coneixements bàsics en el camp de l’administració d’empreses, que abastin les tradicionals àrees funcionals: la gestió administrativa i de recursos humans, la gestió financera i comptable, la gestió de la producció i la logística i, finalment, la gestió comercial i del màrqueting.

Aquesta formació, en els seus vessants teòric i pràctic, incorpora un enfocament internacional estratègic que busca dotar a les persones titulades d’un perfil versàtil i adaptable a un mercat laboral global i en continuada mutació.

Àmbits professionals

  • Gestió financera i comptable d’empreses i organitzacions en general.
  • Gestió administrativa i de recursos humans d’empreses i organitzacions en general.
  • Gestió comercial i de màrqueting d’empreses i organitzacions en general.
  • Gestió de la logística i la producció d’empreses i organitzacions en general.
  • Exercici professional lliure de la consultoria empresarial.
  • Exercici professional lliure de l’auditoria de comptes.
  • Exercici professional lliure de la gestoria administrativa per a empreses o particulars.
  • Exercici professional lliure com a investigador de mercats i estudis afins per a empreses o projectes de particulars.
  • Exercici com a informador i assessor financer d’entitats financeres o com agent professional lliure.
  • Exercici com a formador en l’àmbit de l’empresa en institucions formatives o com a professional lliure.