Bàtxelor en administració d’empreses

Personal Docent i Tutorial del títol

Personal docent del títol
D’acord amb l’article 35 dels Estatuts, el personal acadèmic de la Universitat desenvolupa activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica, i s’ordena en quatre categories: Professorat Titular, Professorat Col·laborador, Professorat Visitant i Professorat Ajudant.

El professorat amb venia docendi per al curs 2020-21 en el Bàtxelor en Administració d’Empreses és el següent:

 Professor/aMatèries del Bàtxelor
01Dr. J. B. CasasB0001-Bba  Desenvolupament Econòmic: teoria i pràctica
02Dr. C. MartínezB0002-Bba  Organització i Gestió de l’Empresa
03Dr. A. AlbiolB0035-Drt  Dret de l’Empresa i els Negocis
04Dr. E. LlopB0003-Bba  Comunicació i Màrqueting a l’Era Digital
05Dr. J. AltayóB0004-Bba  Gestió Comptable: la imatge fidel de l’empresa
06(2021-22)B0005-Bba  Gestió de Persones: polítiques i models
07(2021-22)B0006-Bba  Gestió de Finances: pressupostos i tresoreria
08(2021-22)B0007-Bba  Gestió del Màrqueting: el Marketing Plan
09(2021-22)B0008-Bba  Gestió Comercial: estratègies i tàctiques
10(2021-22)B0009-Bba  Gestió de Productes: logística i distribució
11(2022-23)B0010-Bba  Gestió de Projectes: innovar i emprendre
12(2022-23)B0011-Bba  Gestió Global: les activitats internacionals
13(2022-23)B0002-Bba  Auditoria i Consultoria: els serveis externs
14(2022-23)B0003-Bba  El Business plan

Personal tutorial
D’acord amb el Pla d’Acció Tutorial del Centre, la persona responsable de l’alumnat del Bàtxelor en Administració d’Empreses per al Curs acadèmic 2020-21 és el Sr. Miquel Trilla.