Bàtxelor en Dret

Objectius del títol i Àmbits professionals

Objectius
El Decret del Govern del Principat d’Andorra de 8 d’abril de 2009, d’establiment del títol, estableix que l’objectiu del Bàtxelor en Dret és assegurar una formació superior que permeti als seus titulats desenvolupar amb solvència tasques adaptades als perfils de quadres intermedis a les empreses, les administracions públiques, les gestories administratives o l’administració de justícia, així com una capacitat solvent per a prosseguir els estudis jurídics en altres nivells i especialitats.

Àmbits professionals

  • Quadre intermedi de les administracions locals i centrals, així com de les seves empreses i organitzacions parapúbliques.
  • Quadre intermedi de les organitzacions i empreses privades, especialment en departaments d’administració, recursos humans o serveis jurídics.
  • Oficial de l’administració de justícia, del notariat o dels registres públics.
  • Gestor administratiu.
  • Gestor d’organitzacions sense ànim de lucre, associacions o fundacions.
  • Assessor o consultor lliure en la prestació de serveis professionals de mediació.
  • Tècnic d’organitzacions polítiques o socials, nacionals o internacionals.
  • Inspecció fiscal, laboral, mercantil o administrativa en general.