Bàtxelor en Dret

Personal Docent i Tutorial del títol

Personal docent del títol
D’acord amb l’article 35 dels Estatuts, el personal acadèmic de la Universitat desenvolupa activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica, i s’ordena en quatre categories: Professorat Titular, Professorat Col·laborador, Professorat Visitant i Professorat Ajudant.
El professorat amb venia docendi per al curs 2020-21 en el Bàtxelor en Dret és el següent:

  Professor/a Matèries del Bàtxelor
01 Dr. J. Serrano B0028-Drt  Fonaments de Teoria i Història del Dret
02 Dra. M. Nebrera B0029-Drt  Dret Polític i Constitucional
03 Dr. L. Jiménez B0030-Drt  Dret Penal
04 Dr. V. BeneditoB0031-Drt  Dret Privat I
05 Dra. C. Puebla B0032-Drt  Dret de les Administracions Públiques
06 (2021-22) B0033-Drt  Dret Internacional Públic i de la UE
07 (2021-22) B0034-Drt  Dret Financer i Tributari
08 (2021-22) B0035-Drt  Dret de l’Empresa i dels Negocis
09 (2021-22) B0036-Drt  Dret del Treball i de les Relacions Laborals
10 (2021-22) B0037-Drt  Dret de la Comunicació i la Informació
11 (2022-23) B0038-Drt  Dret Processal
12 (2022-23) B0039-Drt  Dret Privat II
13 (2022-23) B0040-Drt  Dret Internacional Privat
14 (2022-23) B0041-Drt  Dret Privat Comparat

Personal tutorial
D’acord amb el Pla d’Acció Tutorial del Centre, la persona responsable de l’alumnat del Bàtxelor en Dret per al Curs acadèmic 2020-21 és la Sra. Emma López.