Bàtxelor en humanitats

Personal Docent i Tutorial del títol

Personal docent del títol
D’acord amb l’article 35 dels Estatuts, el personal acadèmic de la Universitat desenvolupa activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica, i s’ordena en quatre categories: Professorat Titular, Professorat Col·laborador, Professorat Visitant i Professorat Ajudant.

El professorat amb venia docendi per al curs 2020-21 al Bàtxelor en Humanitats és el següent:

 Professor/aMatèries del Bàtxelor
01Dra. A. VendrellB0042-Hum  El Paradigma Clàssic
02Dr. J. CorominasB0043-Hum  Les Creences i les Idees Religioses
03Dr. F. AparisiB0044-Hum  El Temps de les Catedrals
04Dra. M.T. IbarsB0045-Hum  La cultura del Renaixement
05Dr. J. BonalesB0046-Hum  El Segle de les Llums
06(2021-22)B0047-Hum  L’Era de les Revolucions
07(2021-22)B0048-Hum  Repensar el Segle XX
08(2021-22)B0049-Hum  Geografies del Món Global
09(2021-22)B0050-Hum  Paisatge Social de la Literatura
10(2021-22)B0051-Hum  Estètica i Fenomenologia de les Arts
11(2022-23)B0052-Hum  La civilització de l’Oci
12(2022-23)B0053-Hum  Antropologia de la Cultura i les Tradicions
13(2022-23)B0054-Hum  Mercats Culturals i Polítiques Públiques
14(2022-23)B0055-Hum  Gestió de Projectes Culturals

Personal tutorial
D’acord amb el Pla d’Acció Tutorial del Centre, la persona responsable de l’alumnat del Bàtxelor en Humanitats per al Curs acadèmic 2020-21 és el Sr. Aleu Miret.