Bàtxelor en informàtica

Personal Docent i Tutorial del títol

Personal docent del títol
D’acord amb l’article 35 dels Estatuts, el personal acadèmic de la Universitat desenvolupa activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica, i s’ordena en quatre categories: Professorat Titular, Professorat Col·laborador, Professorat Visitant i Professorat Ajudant.

El professorat amb venia docendi per al curs 2020-21 al Bàtxelor en Informàtica és el següent:

 Professor/aMatèries del Bàtxelor
01Dra. C. PadrónProgramació I
02Dr. L. VicentAnàlisi de Dades I
03Dr. L. FormigaBases de Dades
04Dr. A. OsorioXarxes
05Sr. J. CedóSistemes Operatius
06(2021-22)Programació II
07(2021-22)HCI
08(2021-22)Software aplicat als centres educatius
09(2021-22)Anàlisi de Dades II
10(2021-22)Seguretat Informàtica
11(2022-23)Metodologies d’aprenentatge humà i intel·ligència artificial
12(2022-23)Filosofia de la tecnologia
13(2022-23)Gestió de projectes i empresarial
14(2022-23)Treball fi de Bàtxelor

Personal tutorial
D’acord amb el Pla d’Acció Tutorial del Centre, la persona responsable de l’alumnat del Bàtxelor en Informàtica per al Curs acadèmic 2020-21 és el Sr. Joan Babeli.