Màster en Dret

Màster en Dret

La eUniv ofereix als seus titulats del Bàtxelor en Dret la possibilitat de progressar en la seva formació jurídica accedint a diversos màsters jurídics de naturalesa professionalitzadora, que s’imparteixen en institucions d’ensenyament superior d’altres països de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior vinculades a la eUniv.

Els serveis de la eUniv gestionen directament la informació i els procediments d’accés i admissió a aquests programes de Màster, de forma que l’alumnat titulat té assegurada la continuïtat dels seus estudis en aquest nivell, així com el pas al nivell posterior de Doctorat.