Doctorat en Filologia Catalana

Doctorat en Filologia Catalana
Filologia Catalana

El Doctorat és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 23 d’abril del 2008, que li atorga com a finalitat la formació avançada i especialitzada de l’estudiant en les tècniques d’investigació científica, i inclou l’elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original i inèdit d’investigació.

El Programa de Doctorat de la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.

Les persones interessades poden sol·licitar el seu ingrés a l’inici de cada semestre acadèmic (Setembre / Febrer).

El Programa de Doctorat de la eUniv ofereix als doctorands/des provinents de l’àmbit de la filología catalana diverses línies de recerca doctoral organitzades des de la Càtedra Manuel de Pedrolo, i els seus centres de recerca especialitzada són els responsables de la tutela acadèmica dels doctorands i doctorandes.