Doctorat en Humanitats

Doctorat en Humanitats
Humanitats

El Doctorat és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 23 d’abril del 2008, que li atorga com a finalitat la formació avançada i especialitzada de l’estudiant en les tècniques d’investigació científica, i inclou l’elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original i inèdit d’investigació.

El Programa de Doctorat de la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.

Les persones interessades poden sol·licitar el seu ingrés a l’inici de cada semestre acadèmic (Setembre / Febrer).

El Programa de Doctorat de la eUniv ofereix als doctorands/des provinents de l’àmbit de les arts i les humanitats diverses línies de recerca doctoral organitzades des de la Càtedra Arnau Mir de Tost, i els seus centres de recerca especialitzada són els responsables de la tutela acadèmica dels doctorands i doctorandes.