Programa de Doctorat

Informació acadèmica del títol

Tipus del Programa
Títol universitari de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior emès pel Govern del Principat d’Andorra.
Decret de 23 d’abril de 2008, de creació del títol de Doctor

Nivell acadèmic
Cicle Tercer del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA).

Durada del Programa
3 anys

Modalitat docent
No presencial on-line. Excepte la defensa de la tesi doctoral.

Idiomes del Programa
Català / Espanyol / Anglès
Nivell B2 del Marc Comú de Referència Europeu per a les Llengües.

Centre universitari d’implantació
Escola de Doctorat J. H. Newman

Places de nou accés
15 (Curs 2020-21)

Vols rebre més informació?