La Universitat

ompromís

Els nostres clàssics ens deixaren un consell molt pertinent: Non multa, sed multum. En comptes de fer (malament) moltes coses a la vegada, procura fer-ne una (però bé).

L’alumnat dels estudis on-line es caracteritza per tenir un perfil de persona en edat laboral i amb responsabilitats familiars i socials, una realitat que no pot ser ignorada per cap proposta formativa sense caure en una evident deshonestedat.

Aquestes persones, en el seu entorn professional, solen rebre formació continuada especialitzada, vinculada normalment al seu àmbit de treball. Però aquesta formació la reben ordinàriament de forma seqüenciada, i només molt excepcionalment de manera simultània. En canvi, quan entren en l’ensenyament superior universitari són obligades a atendre simultàniament quatre o cinc matèries diferents, tant en la modalitat docent presencial com en la virtual.

Aquesta exigència, tan clarament insensible respecte al seu perfil, explica les altes taxes d’abandonament que presenta arreu aquest col·lectiu quan pretén progressar en la seva educació superior.

A la eUniv entenem que aquesta indiferència resulta injusta, i per això mateix l’alumnat cursa les matèries dels seus estudis una darrera de l’altra, de forma seqüencial, sense l’obligació d’atendre simultàniament dues o més matèries. Aquest és el compromís de la Universitat amb el seu alumnat, però també amb la coherència del procés formatiu i el seu ordre lògic de transmissió dels coneixements i les competències.