La Universitat

IX. Docència​

Article 44  Qualitat docent

Tots els estudis, estatals i propis, implantats a la Universitat estan obligats a complir amb els procediments previstos pel Sistema de Garantia Interna de la Qualitat.

Article 45  Activitats formatives

Totes les matèries ordinàries dels plans d’estudis, estatals i propis, implantats a la Universitat han d’incorporar preceptivament activitats formatives teòriques, pràctiques, participatives, col·laboratives i individuals.

Article 46  Metodologies docents

Totes les activitats formatives es despleguen mitjançant les metodologies docents corresponents, facilitades per la plataforma d’aprenentatge de la eUniv, que generen les evidències necessàries per a realitzar el seguiment objectiu del progrés formatiu de l’alumnat.

Article 47  Sistemes d’avaluació

Totes les activitats formatives s’avaluen a partir del seu sistema específic, incorporat a la plataforma d’aprenentatge de la eUniv, i l’alumnat és prèviament coneixedor dels elements i paràmetres de l’avaluació, així com de la seva ponderació en la qualificació final de cada matèria.

Article 48  Càrrega lectiva

  1. Totes les matèries ordinàries dels plans d’estudis, estatals i propis, implantats a la eUniv ordenen la seva càrrega lectiva en crèdits europeus ECTS que comporten cadascun d’ells una dedicació de 25 hores de feina.
  2. La plataforma d’aprenentatge de la eUniv controla l’efectivitat d’aquesta mesura mitjançant els paràmetres incorporats a cadascuna de les metodologies docents.

Article 49  Tutoria i orientació

  1. L’alumnat de nou accés de tots els estudis, estatals i propis, disposa d’un sistema d’acollida, gestionat pel Servei d’Atenció i Orientació, per tal d’assegurar el coneixement de les normes vinculades als seus estudis i el domini de les tecnologies educatives que li correspon emprar.
  2. L’alumnat de la eUniv disposa durant tota la durada dels seus estudis d’una atenció tutorial personal de suport i seguiment, que contempla tant la orientació docent com la gestió acadèmica o administrativa.