La Universitat

nnovació

Les activitats formatives presencials universitàries esdevenen a la eUniv “realment virtuals”. Totes les activitats formatives que es desenvolupen a les aules tradicionals tenen el seu corresponent trasllat a les aules virtuals de la eUniv.

Cada matèria d’un programa es divideix en Unitats i aquestes, al seu torn, s’estructuren a partir d’uns continguts teòrics i pràctics i unes activitats. El contingut teòrico ofereix, a més, un text referencial d’aprofundiment. Les activitats pràctiques es desenvolupen a través d’un ampli ventall de casos pràctics, cadascun amb la seva autoavaluació. Les activitats s’ordenen a partir dels Treballs i dels Fòrums de cada matèria. El Fòrum és una activitat col·laborativa que es duu a terme entre tot l’alumnat i el professorat.

L’alumnat també té a la seva disposició altres recursos molt útils en el seu procés d’aprenentatge, como són: la Biblioteca virtual, test de autoavaluació i vídeos explicatius realitzats per especialistes de la matèria. Aquests audiovisuals subratllen els pilars fonamentals de cada Unitat, a més d’altres temes d’interès, i desenvolupen el plantejament per a la resolució de cadascun dels casos pràctics de cada matèria.