La Universitat

ualitat

Qualitat basada en la innovació docent continuada: la millora continuada no és una opció, és una necessitat (i en l’educació on-line més).

La eUniv disposa d’un sistema de garantia interna de la qualitat dels seus estudis i serveis, que s’articula en comissions de seguiment, gestionades per un servei acadèmic específic, la labor de les quals culmina i fructifica en la Comissió de Qualitat, òrgan responsable d’analitzar i decidir sobre les propostes de reformes i de millores que es plantegin. El funcionament del sistema de garantia interna de la qualitat és realment eficaç i permet l’adopció de mesures de millora amb gran agilitat. Pràcticament tots els àmbits universitaris es beneficien d’aquesta dinàmica, l’abast de la qual no es restringeix als diferents ensenyaments sinó també als serveis universitaris i als òrgans de gestió i govern de la Universitat.

Però si alguna cosa caracteritza el procés de millora de la qualitat a l’ensenyament on-line es la seva estreta vinculació amb la innovació docent, que ve generada per l’eclosió tecnològica. Aquesta dinàmica esdevé un autèntic accelerador que no permet cap acomodació. La introducció de la Intel·ligència Artificial en els mecanismes d’identificació de la personalitat de l’alumnat on-line és només una mostra de la dimensió real d’aquesta vinculació, davant la qual els dispositius de la Biblioteca Virtual o els sistemes de seguiment i càlcul de la dedicació temporal a cada activitat formativa adquireixen una “normalitat” impensable fa tan sols uns pocs anys enrere. La eUniv assumeix sense reserves que la millora de la qualitat no pot fonamentar-se únicament en els inputs interns generats per la comunitat universitària davant el funcionament dels serveis i la satisfacció amb els ensenyaments. La millora requereix un constant exercici de documentació, anàlisi, comparació i selecció de noves idees i instruments que sorgeixen del voraç entorn de les tecnologies de la informació i la comunicació. Però sobre tot requereix assumir que treballem amb una Tela de Penèlope d’implacable obsolescència i que ho fem sense esperar cap punt final: l’excel·lència, com és sabut, encara no ha arribat.