Facultat de Filologia

Institut Universitari de Recerca en Neuroactivació Terapèutica

L’Institut Universitari de Recerca en Neuroactivació Terapèutica (IURNAT) és un de recerca impulsat per la eUniv especialitzat en l’estudi i desenvolupament científic de la neuroactivació transcutània (NAT)

L’IURNAT disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, en raó de la qual està vinculat convenialment amb la universitat. Formen part de l’IURNAT entitats interessades en la seva recerca, que hi col·laboren amb mitjans personals, materials i econòmics.

L’IURINAT centra la seva recerca sobre l’efecte del tractament NAT, que es fonamenta en que els ions responsables del bloqueig funcional de les neurones són partícules amb càrrega elèctrica, raó per la qual poden ser moguts dins d’un camp elèctric. El NAT aprofita aquesta circumstància per a promoure, mitjançant la generació de polaritats induïdes elèctricament en punts específics sobre la pell del pacient, el desplaçament dels ions acumulats en excés al líquid extracel·lular de les neurones afectades, i conduir-los cap a les vies de drenatge fisiològiques (els vasos limfàtics) per a que puguin ser oportunament evacuats al torrent circulatori sanguini, des d’on són posteriorment filtrats pels ronyons i, finalment, eliminats de l’organisme amb l’orina.

Òrgans acadèmics

La Direcció de l’IURNAT assumeix la coordinació i la representació de l’institut davant tercers i davant els òrgans col·legiats de la eUniv, en especial amb la Comissió de Doctorat

El Director de l’IURNAT és el Dr. Manel Gálvez. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024. director.iufia@euniv.eu

La Secretaria Tècnica gestiona les activitats institucionals, de recerca i de formació.

El Secretari Tècnic de l’IURNAT és el Dr. A. Acosta. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024. secretaria.iufia@euniv.eu

L’IUFIA compta amb el seu propi Consell Científic assessor.

La Comissió Científica Assessora de l’IURNAT la formen el Dr. P. A. Amadó, el Dr. P. Berga, el Dr. F. Guillén, i la Dra. M. Pujol. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024.

La seu de l’IURNAT és al campus de la eUniv a Sant Julià de Lòria, i per a la difusió de les seves activitats disposa de delegació a Barcelona.