S

Institut Universitari Laurentia

L’Institut Universitari Laurentia (IUL) és un centre de recerca impulsat per la eUniv especialitzat en l’anàlisi científica de la seguretat en la pluralitat de les seves dimensions.

L’IUL disposa de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, en raó de la qual està vinculat convenialment amb la universitat. Formen part de l’IUL entitats interessades en la seva recerca, que hi col·laboren amb mitjans personals, materials i econòmics.

L’IUL ordena transversalment els seus àmbits de recerca sobre la dimensió són jurídica, econòmica, sociològica, política, internacional, tecnològica i organitzativa de la seguretat, i les seves línies i projectes de recerca estan a disposició de l’alumnat de Bàtxelor i de Màster que hi vulgui participar tot realitzant els treballs preceptius de les matèries dels seus plans d’estudis. Així mateix, l’IUL coordina les seves iniciatives amb l’Escola de Doctorat J. H. Newman per tal de cooperar amb el Programa de Doctorat.

Òrgans acadèmics

La Direcció de l’IUFIA assumeix la coordinació i la representació de l’institut davant tercers i davant els òrgans col·legiats de la eUniv, en especial amb la Comissió de Doctorat.

El Director de l’IUL és el Dr. Lluís Jiménez, professor de l’àrea de Dret Penal incorporat el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2024. director.iufia@euniv.eu

la Secretaria Tècnica gestiona les activitats institucionals, de recerca i de formació.

La Secretària Tècnica de l’IUL és la Dra. E. López, professor de l’àrea d’Organització d’Empreses incorporada el curs 2020-21. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 202A. secretaria.iufia@euniv.eu

l’IUFIA compta amb el seu propi Consell Científic assessor.

La Comissió Científica Assessora de l’IUL la formen el Dr. J.J. Isturiz, el Dr. D. Hidalgo, el Dr. C. Fernández, el Dr. J. M. Capell, el Dr. A. Yñiguez, el Dr. J. Llovera, i el Dr. V. Puppys. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023.

La seu de l’IUL és al campus de la eUniv a Sant Julià de Lòria, i per a la difusió de les seves activitats disposa de delegació a Barcelona.