Institut de Recerca en Neuroactivació Terapèutica

issió

L’Institut de Recerca en Neuroactivació Terapèutica és un centre de la eUniv especialitzat en l’estudi i desenvolupament científic de la neuroactivació transcutània (NAT), un nou tractament neurofisiològic que permet recuperar parts del sistema nerviós que han quedat funcionalment bloquejades a causa d’una lesió.

La salut depèn de que es mantingui en bon funcionament el sistema d’informació de l’organisme que és el sistema nerviós. Per tal que el sistema nerviós funcioni, necessita que les seves unitats bàsiques (les neurones) estiguin en disposició de ser activades.

Les neurones poden quedar bloquejades funcionalment si canvien les condicions bioelèctriques del líquid extracel·lular que les envolta, ja que la seva capacitat d’activació depèn de la relació entre la concentració iònica del líquid extracel·lular i l’intracel·lular. Una excessiva concentració d’ions positius en el líquid extracel·lular esdevé causa suficient i determinant per a inactivar les neurones i impedir la progressió del senyal elèctric que els permet dur informació des del seu lloc d’origen al de destí.

Els efectes d’aquest bloqueig funcional poden afectar de la mateixa manera a neurones de qualsevol part de l’organisme, donant lloc a la pèrdua de funció en les estructures biològiques que depenguin d’elles, però tindrà una major repercussió si l’afectació es produeix sobre neurones del sistema nerviós central, atès que aquest, a conseqüència de les seves característiques anatòmiques i funcionals, te més limitada la capacitat per a revertir l’excés de concentració iònica extracel·lular, la qual cosa fa que, passat un determinat període de temps, es considerin definitives les seqüeles que encara s’observin en el pacient.

El tractament NaT activa les neurones que han quedat bloquejades funcionalment mitjançant el restabliment de la concentració iònica adequada en el líquid extracel·lular, i ho fa mitjançant l’aplicació de microcorrents elèctrics sobre la pell, de forma no invasiva i indolora, generant millores malgrat que l’aparició de l’afectació sigui molt anterior al tractament.

La neuroactivació transcutània té una gran repercussió en el tractament de lesions cerebrals i altres malalties neurològiques, així com en patologies d’altres òrgans originades per alteracions funcionals. Es fonamenta en el fet que les neurones poden quedar bloquejades funcionalment si canvien les condicions bioelèctriques del seu entorn, i això esdevé en moltes patologies, com ara l’ICTUS, la Paràlisi Cerebral Infantil (PCI), l’esclerosi múltiple, el Parkinson, les lesions medul·lars incompletes, la paràlisi facial, etc