Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

Facultat de
Ciències Econòmiques i Socials

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la segona Facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les de Ciències Econòmiques i Socials:

 • 01. Comercialització i Investigació de Mercats
 • 02. Comunicació Audiovisual i Publicitat
 • 03. Economia Aplicada
 • 04. Economia Financera i Comptabilitat
 • 05. Estadística i Investigació Operativa
 • 06. Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa
 • 07. Fonaments de l’Anàlisi Econòmica
 • 08. Història i Institucions Econòmiques
 • 09. Organització d’Empreses
 • 10. Psicologia Social
 • 11. Sociologia

La Facultat de Ciències Econòmiques i Socials s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el greu de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

El Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials és el Dr. Jordi Altayó, professor de l’àrea d’Economia Financera i Comptabilitat incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. deganat.fes@euniv.eu