Protecció de dades

En compliment de la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals, s’informa que en els fitxers de la eUNIV constaran les dades facilitades, i que s’utilitzaran en el marc de les relacions com a membre de la comunitat universitària. Per tal de donar compliment a aquestes relacions i de preservar les dades acadèmiques, la eUNIV té l’obligació de conservar-les. Així mateix es notifica que la Universitat cedirà les dades amb finalitats estrictament acadèmiques únicament a:

1. Ministeri de l’ensenyament superior d’Andorra: per a l’expedició de títols estatals i dels Suplements europeus al diploma (SED).

2. Departament d’Estadística d’Andorra: per a l’elaboració d’estadístiques públiques, de conformitat amb la normativa vigent.

3. Entitats bancàries i asseguradores: per a la prestació de serveis econòmics.S’informa també que la eUNIV  podrà utilitzar les dades per trametre-us informació universitària, llevat que ens indiqueu el contrari. Finalment, us informem que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les vostres dades personals, reconegudes per la Llei referida, haureu d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic dpd@euniv.eu, a la qual hi haureu d’adjuntar una còpia del passaport o altre document oficial que us identifiqui.

Delegat de Protecció de Dades Personals: Eduardo Cavanna dpd@euniv.eu

Número de Registre Fiscal: L-709045-M

Telèfon de contacte: +34 676.183.729