Noverint Universi

Quod

La Universitat Europea és una institució europea d’ensenyament superior, promoguda per la Fundació Layret l’any 2012 i establerta al Principat d’Andorra. El Govern andorrà va autoritzar la seva obertura per Acord del Govern de 18 de desembre de 2019 i, a l’empara de la llei andorrana d’universitats, la eUniv pot impartir ensenyaments conduents a l’obtenció de títols estatals dels quatre cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA).

El Principat d’Andorra forma part de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EHEA) des de la Conferència de Berlín (2003) i, en conseqüència, tots els títols estatals del seu sistema universitari estan plenament adaptats a les exigències d’estructuració en nivells, garantia interna de la qualitat, transparència i reconeixement dels títols europeus.

En conseqüència la eUniv fou inscrita pel Govern d’Andorra als registres públics de l’espai europeu d’ensenyament superior:

La eUniv és una institució compromesa amb l’assoliment de les finalitats assumides per les directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, i els seus Estatuts proclamen la seva voluntat de contribuir a la creació i difusió de la cultura i el coneixement com a via cap a la consecució d’una societat més justa. Així mateix, en tant que Universitat andorrana, la eUniv posa atenció especial en la llengua, cultura i patrimoni del Principat, alhora que fomenta l’esperit d’universalitat consubstancial al concepte d’Universitat.