A

Acadèmics

i gestors

La eUniv s’organitza a partir d’una estructura acadèmica, responsable de l’activitat científica i docent, i una estructura de gestió, responsable dels serveis universitaris, i ambdues tenen en la Junta General l’òrgan superior de govern de la institució.

L’estructura acadèmica s’articula estatutàriament en els següents òrgans col·legiats:

Òrgan superior de direcció acadèmica, presidit pel Rectorat i format pels Vicerectorats, el Protonotariat i les Direccions dels Centres.

Dr. Antoni Noguero, Rector.

Dr. Marc B. Escolà, Protonotari Acadèmic.

Dr. Eladi Llop, Vicerector i Director del Col·legi Universitari F. Layret.

Dr. Jordi Sauret, Vicerector i Director de l’Escola de Doctorat J. H. Newman.

Dr. Lluís Jiménez, Vicerector de Formació Continuada i Extensió Universitària.

Dr. Ramon Batlle, Director de l’Escola de Llengües Clàssiques.

El seu mandat és de 4 anys i finalitza el dia 31 d’agost del 2023.

Òrgan superior consultiu de la Universitat, presidit pel Canceller i format per les persones nomenades per la Junta General. Constituït el 21 de febrer del 2020.

Dr. Alfred Albiol.

Dr. Pere A. Amadó.

Dr. Pere Berga.

Mn. Josep Chisvert.

Dr. Johan Leuridan.

Mn. Ramon Ollé.

Dr. Jesús M. Prujà.

Sr. Josep Puigvert.

Dr. Vladimir Puppys.

Dr. Josep M. Sans.

Dr. Josep M. Tous.

Sra. Maria J. Tuyà.

El seu mandat és de 4 anys i finalitza el dia 31 d’agost del 2023.

Òrgan superior de participació de la comunitat universitària, presidit pel Canceller i format per membres nats i membres electes.

L’estructura acadèmica es completa amb els següents òrgans unipersonals:

Màxima autoritat acadèmica de la Universitat.

La persona titular del Rectorat és el Dr. Antoni Noguero i Grau. El seu mandat fundacional finalitza el dia 31 d’agost del 2023. rectorat@euniv.eu

Òrgan fedatari dels acords dels òrgans col·legiats i responsable de la gestió acadèmica.

La persona titular del Protonotariat Acadèmic és el Dr. Marc B. Escolà, professor de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. protonotariat@euniv.eu

Òrgans acadèmics amb delegacions específiques del Rectorat sobre la Qualitat i la Recerca.

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica: La persona titular del càrrec és el Dr. Eladi Llop, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials.


Vicerectorat de Formació Continuada i Extensió Universitària: La persona titular del càrrec és el Dr. Lluís G. Jiménez, professor de l’àrea de Dret Penal de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques.


Vicerectorat de Recerca: La persona titular del càrrec és el Dr. Jordi Sauret, professor de l’àrea de Comercialització i Investigació de Mercats de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials.


El seu mandat és de 4 anys i finalitza el 31 d’agost del 2023.

Òrgans acadèmics responsables de la gestió ordinària dels tres centres de la Universitat.

Col·legi Universitari F. Layret: La persona titular de la Direcció és el Dr. Eladi Llop, professor de l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials.


Escola de Doctorat J. H. Newman: La persona titular del càrrec és el Dr. Jordi Sauret, professor de l’àrea de Comercialització i Investigació de Mercats de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials.


Escola de Llengües Clàssiques: La persona titular del càrrec és el Dr. Ramon Batlle, professor de l’àrea de Llatí de la Facultat de Filologia.


El seu mandat és de 4 anys i finalitza el 31 d’agost del 2023.

La eUniv compta amb una estructura dedicada a l’administració i gestió de la Universitat, dirigida per la Gerència, que és responsable de coordinar el funcionament dels serveis universitaris.

La persona titular de la Gerència és el Sr. Anton Miret, Administrador general de la Universitat. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2023. gerencia@euniv.eu