Non multa

sed multum

La eUniv és un projecte nascut a partir d’una renovació metodològica radical de la docència universitària. La seva singularitat no és fonamenta en la modalitat o la tecnologia sinó en l’organització única de la seva docència.

El model eUniv parteix de la constatació que el perfil de l’alumnat de l’ensenyament on-line es caracteritza majoritàriament per ser el de persones amb responsabilitats laborals, personals i socials, que quan accedeixen a la formació continuada ho fan de forma seqüenciada, evitant cursar més d’un programa alhora.

Essent així, la eUniv va procedir a adaptar-se a aquesta realitat i reformular íntegrament l’organització docent i les activitats formatives corresponents. El resultat d’aquesta opció és el bastiment d’un model docent únic, que trenca amb la tradició universitària d’una metodologia pensada unidimensionalment per a atendre l’alumnat procedent dels ensenyaments secundaris.

L’alumnat de la eUniv no està obligat a cursar simultàniament més d’una matèria. Tampoc a matricular-ne més d’una. Tot ho pot fer progressivament, al seu ritme, adaptant la formació a les seves circumstàncies (incloses les econòmiques). La flexibilitat en l’accés i en el seguiment dels estudis és total. El model eUniv contempla totes les activitats formatives clàssiques: teòriques, pràctiques, participatives i de recerca, ja sigui individualment o col·lectivament, i per desenvolupar-les disposa d’un ample ventall de metodologies al seu abast, així com de la tecnologia educativa dissenyada específicament per a l’ensenyament superior i universitari.