Notícies

Exposició pública de tesi doctoral

Per la present es comunica a tota la comunitat acadèmica i persones interessades l’inici del període preceptiu d’exposició pública de la referida memòria, que finalitzarà el dia 31 d’octubre del present any 2021. En atenció a les normes sanitàries vigents, les persones interessades en la consulta de la memòria en dipòsit han de sol·licitar cita…

more Exposició pública de tesi doctoral