Presentat el Pla d’Estudis del Bàtxelor en Ciència Política

La eUniv ha presentat davant l’Agència de Qualitat d’Andorra (AQUA) la memòria del pla d’estudis del Bàtxelor en Ciència Política. Aquest títol fou creat pel Decret 300/2022, del 13 de juliol del 2022, del Govern d’Andorra, a instàncies de la Universitat Carlemany.

L’aprovació d’aquest pla d’estudis significarà la implantació del vuitè títol de Bàtxelor al Col·legi Universitari F. Layret de la eUniv, i la seva posada en marxa està prevista per al proper curs acadèmic 2023-24.

Seguint el model acadèmic de la eUniv, el futur Bàtxelor tindrà una estructura de cinc unitats d’ensenyament per cadascun dels tres cursos del programa. Inicialment, la coordinació acadèmica del títol l’assumirà el Dr. Marc Gz.-Bachmann, professor de la Facultat de Dret i Ciències Socials.