Col·legi Universitari F. Layret

Col·legi Universitari
F. Layret

El Col·legi Universitari F. Layret (CUFL) és el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar els ensenyaments de l¡àmbit no tecnològic dels dos primers cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA):

I. Ensenyaments estatals de Primer Cicle:

II. Ensenyaments estatals de Segon Cicle:

La Direcció és l’òrgan acadèmic superior del CUFL que ostenta la seva representació davant tercers, i exerceix les funcions de coordinació general i supervisió de les activitats científiques.

El Director del Col·legi Universitari F. Layret és el Dr. Jordi Sauret, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. director.cufl@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic del CUFL responsable de la gestió acadèmica del centre, del seguiment de la garantia de qualitat del centre.

La Secretaria Tècnica del Col·legi Universitari F. Layret és el Sr. Xavier Fantova. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. secretaria.cufl@euniv.eu