P

Docents i investigadors

D’acord amb els Estatuts, el personal acadèmic de la eUniv desenvolupa, amb caràcter ordinari, activitats docents, de recerca i de gestió acadèmica, i el Rectorat li atorga anualment la venia docendi, que comporta l’exercici de la docència amb responsabilitat plena.

El personal acadèmic de la eUniv es classifica en quatre categories estatutàries:

Personal acadèmic doctorat, amb dedicació ordinària a la Universitat, que assumeix la direcció de projectes de recerca i la docència plena en els quatre nivells d’estudis implantats a la eUniv; si acredita l’avaluació positiva de la seva activitat científica per part d’una agència de qualitat, rep el reconeixement de Catedràtic de la eUniv.

Personal acadèmic amb el títol de màster o nivell equivalent, que assumeix docència plena en els ensenyaments de Diploma Professional Avançat, Bàtxelor o de Màster.

Personal acadèmic amb el títol de màster o nivell equivalent que s’encarrega de les tasques de suport a la docència, la recerca i la tutoria del alumnat.

Personal acadèmic d’altres institucions d’educació superior, que assumeix un encàrrec docent eventual i ple en els estudis implantats, d’acord amb la seva titulació acreditada.