Escola de Llengües Clàssiques

Escola de
Llengües Clàssiques

L’Escola de Llengües Clàssiques (ELC) és el centre de la eUniv encarregat d’implantar els programes especialitzats en llengües clàssiques (Llatí, Grec, Àrab, Egipci i Sànscrit), i atorgar els corresponents títols propis acreditatius.

La Direcció és l’òrgan acadèmic superior de l’ELC; n’ostenta la seva representació davant tercers, n’exerceix les funcions de coordinació general i supervisió de les activitats científiques.

El Director de l’Escola de Llengües Clàssiques és el Dr. Ramon Batlle, professor de la Facultat d’Arts i Humanitats incorporat el curs 2019-20 El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. director.elc@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic de l’ELC responsable de la gestió acadèmica del centre, del seguiment de la garantia de qualitat del centre, d’ordenar els processos acadèmics.

La Secretària Tècnica de l’Escola de Llengües Clàssiques és la Dra. Núria Caum, professora de la Facultat d’Arts i Humanitats incorporada el curs 2019-20 El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. secretaria.elc@euniv.eu

I. Ensenyaments estatals de Primer Cicle:

  • 01. Bàtxelor en Llengües Clàssiques

II. Ensenyaments especialitzats i Títols Propis: