Escola de Doctorat J. H. Newman

Escola de
Doctorat J.H. Newman

L’Escola de Doctorat J. H. Newman (EDN) és el centre de la eUniv estatutàriament encarregat d’implantar el Programa de Doctorat, i li correspon aportar als investigadors que s’estan formant els recursos necessaris per a desenvolupar un projecte coherent de recerca científica.

La Direcció és l’òrgan acadèmic superior de l’EDN; n’ostenta la seva representació davant tercers, n’exerceix les funcions de coordinació general i supervisió de les activitats científiques, i presideix la Comissió de Doctorat.

El Director en funcions de l’Escola de Doctorat J. H. Newman és el Dr. Jordi Sauret, professor de la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. director.edn@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic de l’EDN responsable de la gestió acadèmica del centre, del seguiment de la garantia de qualitat del centre, d’ordenar els processos acadèmics previstos en el Programa de Doctorat.

El Secretari Tècnic de l’Escola de Doctorat J. H. Newman és el Dr. Francisco J. Guillén. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. secretaria.edn@euniv.eu

La Coordinació del Programa de Doctorat és l’òrgan acadèmic responsable del seu desenvolupament acadèmic i científic.

El Coordinador del Programa de Doctorat és el Dr. Josep Serrano,professor visitant de la Facultat de Ciències Jurídiques i Polítiques incorporat el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. coordinatio.pdoc@euniv.eu

La Comissió de Doctorat és l’òrgan acadèmic col·legiat de govern de l’EDN i en formen part la Direcció, que la presideix, la Secretaria Tècnica, que exerceix les funcions de secretaria, la Coordinació del Programa de Doctorat, les coordinacions de les línies de recerca doctoral i la representació designada pel Consell dels Doctorands i de cadascuna de les entitats col·laborades de l’EDN, quan així es prevegi en el conveni formalitzat.

La presideix el Dr. J. Sauret, exerceix de secretari el Dr. A. Arceo en representació de l’Observatori d’Europeu de la Comunicació i en són vocals el Dr. Josep Serrano, coordinador del programa de doctorat, i el Dr. M. B. Escolà, el Dr. J. L. Del Olmo, i el Dr. L. Jiménez, en representació de les línies de recerca doctoral. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027.