Institut Universitari de Tecnologia Aplicada

L’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada (IUTA) és el centre de la eUniv encarregat d’implantar els ensenyaments de l’àmbit tecnològic dels dos primers cicles del Marc de Qualificacions de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (QF-EHEA):

I. Ensenyaments universitaris estatals de Primer Cicle:

II. Ensenyaments universitaris estatals de Segon Cicle:

La Direcció és l’òrgan acadèmic superior de l’IUTA que ostenta la seva representació davant tercers, i exerceix les funcions de coordinació general i supervisió de les activitats científiques.

El Director de l’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada és el Sr. Joaquim Vallès. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. director.iuta@euniv.eu

La Secretaria Tècnica és l’òrgan acadèmic de l’IUTA responsable de la gestió acadèmica del centre i del seguiment de la garantia de qualitat del centre.

La Secretaria Tècnica de l’Institut Universitari de Tecnologia Aplicada és la Sra. Anna M. Llop. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. secretaria.iuta@euniv.eu