Ciències polítiques

Ciències polítiques
Ciències polítiques

La Universitat Europea ofereix ensenyaments de l’àmbit de les ciències polítiques dissenyats en clau professional, amb l’objectiu de formar a persones amb una visió multidisciplinària que garanteixi la qualificació professional en diversos aspectes (polítics, socials, econòmics, jurídics, etc.), i contemplen tres dels quatre cicles previstos per l’Espai Europeu d’Educació Superior (QF-EHEA):