Programa Interdisciplinari de Doctorat

Doctorat
Programa Interdisciplinari de Doctorat

El Doctorat és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 23 d’abril del 2008, que li atorga com a finalitat la formació avançada i especialitzada de l’estudiant en les tècniques d’investigació científica, i inclou l’elaboració i la presentació de la tesi doctoral corresponent, consistent en un treball original i inèdit d’investigació

El Programa de Doctorat de la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.

Les persones interessades poden sol·licitar el seu ingrés a l’inici de cada semestre acadèmic (Setembre / Febrer).

Accés

Accés

Màster o títol universitari equivalent

Idiomes

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

3 anys

El Programa de Doctorat de la eUniv ofereix als doctorands/des provinents de l’àmbit de les Ciències Econòmiques i Socials diverses línies de recerca doctoral organitzades des de la Escola de Doctorat J.H. Newman, i els seus centres de recerca especialitzada són els responsables de la tutela acadèmica dels doctorands i doctorandes.