Màster en Humanitats

Màster en Humanitats

El Màster en Humanitats és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 19 de novembre del 2014, que li atorga les competències professionals per a treballar en institucions públiques o privades dels àmbits educatiu, cultural, polític, social i turístic, així com en el sector de la comunicació i difusió de la informació.

El títol de Màster en Humanitats per la eUniv es troba en tràmit d’aprovació del pla d’estudis i la seva implantació està programada inicialment per a l’any acadèmic 2023-24.