Màster en Administració d’Empreses

Doctorat en Administració d’Empreses

El Màster en Administració d’Empreses MBA és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 28 de març del 2012, que li atorga les competències professionals per desenvolupar responsabilitats directives i de gestió en àrees funcionals de qualsevol sector industrial, administracions públiques, o consultories, i per a la creació d’empreses.

El títol de Màster en Administració d’Empreses MBA per la eUniv es troba en tràmit d’aprovació del pla d’estudis i la seva implantació està programada inicialment per a l’any acadèmic 2023-24.