Bàtxelor en Llengua Catalana

Llengua Catalana
Màster en Llengua i Literatura Catalana

El Bàtxelor en Llengua Catalana és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 12 de maig del 2010, que li atorga les competències professionals necessàries per a treballar en els diversos àmbits relacionats amb la llengua en la societat actual (ensenyament, comunicació, serveis lingüístics, etc.).

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Llengua Catalana per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.