Màster en Llengua i Literatura Catalana

Llengua Catalana
Filologia Catalana

El Màster en Llengua i Literatura Catalanes és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 4 de febrer del 2015, que li atorga les competències professionals en assessorament lingüístic, edició de textos literaris, recerca, planificació lingüística, elaboració de materials de consulta, estudi i divulgació de la llengua i la cultura catalanes, i gestió de serveis de protecció i promoció del patrimoni lingüístic.

El títol de Màster en Llengua i Literatura Catalanes per la eUniv es troba en tràmit d’aprovació del pla d’estudis i la seva implantació està programada inicialment per a l’any acadèmic 2023-24.