Enginyeria d’Organització Industrial

Bàtxelor en Enginyeria Industrial
Bàtxelor en Enginyeria Industrial

La Universitat Europea ofereix ensenyaments de l’àmbit de la Enginyeria d’Organització Industrial dissenyats en clau aplicada, amb l’objectiu que permetin una incorporació fluïda al món professional i una adaptació flexible a la vertiginosa innovació tecnològica, però sense defugir els debats que genera el seu desenvolupament a l’arena social i política, i contemplen tres dels quatre cicles previstos per l’Espai Europeu d’Educació Superior (QF-EHEA):