Bàtxelor en Informàtica

Bàtxelor en Informàtica

El Bàtxelor en Informàtica és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 10 de febrer del 2010, que li atorga les competències professionals per a exercir tasques d’anàlisi de requeriments, integració i disseny d’aplicacions, programació, test i suports, i també en l’administració de sistemes, gestió de bases de dades i xarxes informàtiques.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Informàtica per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.