Màster en Enginyeria Informàtica

Màster en Enginyeria Informàtica

El Màster en Enginyeria Informàtica és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 24 d’abril del 2013, que li atorga les competències professionals per a dirigir i liderar projectes, equips del sector de les TIC, per a gestionar el disseny, desenvolupament i avaluació d’aplicacions, i per a assessorar sobre l’estratègia TIC, la distribució de continguts multimèdia i la seguretat informàtica.

El títol de Màster en Enginyeria Informàtica per la eUniv es troba en tràmit d’aprovació del pla d’estudis i la seva implantació està programada inicialment per a l’any acadèmic 2021-22.