Bàtxelor en Humanitats

Bàtxelor en Humanitats

El Bàtxelor en Humanitats és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 4 de març del 2009, que li atorga les competències professionals per a exercir les tasques de comunicació, gestió cultural, interpretació i difusió del patrimoni, humanitats i empresa, cooperació al desenvolupament i turisme cultural.

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Humanitats per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 30 de setembre del 2020 i implantat l’any acadèmic 2020-21.