Sol·licitud d’Admissió Bàtxelor

Els camps amb* són necessaris i cal omplir-los a fi de poder tramitar la preinscripció.

  Dades generals

  I. Candidat/a  II. Origen

  III. Naixement

  IV. Adreça
  V. Títol d’accés  VI. Competències lingüístiques


  Llengua Catalana: Nivell B2 del Marc Europeu Comú de ReferènciaEnglish Language: Level B2 Common European FrameworkLengua Española: Nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia

  Dades específiques

  I. Bàtxelor sol·licitat


  Administració d’EmpresesComunicacióDretInformàticaHumanitatsLlengua CatalanaPsicologiaCiències PolítiquesEnginyeria d'Organització Industrial

  II. Idioma sol·licitat  III. Convalidacions sol·licitades  IV. Documentació aportada


  Títol o certificació d’accésFotocòpia del PassaportCertificat Oficial ANDFoto carnetConsentiment Informat (*)Altres

  * Baixar document Consentiment Informat

  Adjuntar documentació
  Podeu enviar-nos fitxers: doc, docx, pdf, zip, rar, png, jpeg or jpg

  V. Modalitat de matrícula


  Matèria per matèriaCurs complet


  Dades de contacte