Sol·licitud d’Admissió Bàtxelor

Els camps amb* són necessaris i cal omplir-los a fi de poder tramitar la preinscripció.

  Dades generals

  I. Candidat/a  II. Origen

  III. Naixement

  IV. Adreça
  V. Títol d’accés  VI. Competències lingüístiques


  Llengua Catalana: Nivell B2 del Marc Europeu Comú de ReferènciaEnglish Language: Level B2 Common European FrameworkLengua Española: Nivel B2 del Marco Europeo Común de Referencia

  VII. Protecció de dades eUNIV  Dades específiques

  I. Bàtxelor sol·licitat


  Administració d’EmpresesDretHumanitatsInformàticaLlengua Catalana

  II. Perfil recomanat d’accés  III. Idioma sol·licitat  IV. Convalidacions sol·licitades  V. Documentació aportada


  Títol o certificació d’accésFotocòpia del PassaportCertificat Oficial ANDFoto carnetAltres

  doc,docx,pdf,zip,rar,jpg

  VI. Modalitat de matrícula


  Matèria per matèriaCurs complet

  Dades de contacte