Orientació
integradora

Per a la eUniv és un objectiu estratègic fonamental relligar l’alumnat, des dels estudis de Bàtxelor fins als de Doctorat, amb aquella recerca que, per la seva temàtica i metodologia, permeti la seva participació a través dels treballs previstos als plans d’estudis. Aquesta capacitat d’inserció de l’alumnat és la que guia l’impuls de recerca, i això l’obliga a tenir sempre present els ensenyaments implantats i els resultats d’aprenentatge previstos en llurs plans d’estudi.

El plantejament de la recerca universitària pot tenir orientacions molt diverses, com és ben natural. En el cas de la eUniv, però, la recerca no té com a destinatari principal extern la indústria, el govern o qualsevol altre agent, sinó el seu propi alumnat. Les possibilitats de que un alumne universitari entri en contacte amb el món de la recerca superior són molt limitades, especialment si l’alumnat segueix la modalitat on-line. Aquesta dinàmica és la que volem revertir.

Plantejar l’elaboració dels treballs acadèmics de les matèries com una oportunitat de participar directament en una recerca és una decisió que requereix un gran compromís institucional. Per començar, les línies de recerca han de ser dissenyades en funció dels ensenyaments implantats, tant en la seva temàtica com en la seva metodologia (conceptualització, enfocament teòric, metodologia, fonts, documentació, etc..). Aquesta auto-imposició es trasllada al Vicerectorat responsable de la coordinació investigadora i, de retruc, a les seves unitats d’especialització i a tot el personal investigador. Així doncs, l’aplicació d’aquest criteri sobre l’activitat de recerca comporta l’establiment d’un model integrat de participació.