E

Normativa:
estatuts i constitucions

La eUniv s’ordena legalment a partir del règim jurídic universitari vigent al Principat d’Andorra, que es desenvolupa a través de les constitucions aprovades pels òrgans corresponents de la pròpia Universitat, en exercici de la seva potestat i autonomia autoorganitzativa.

La norma institucional bàsica de la Universitat Europea són els seus Estatuts, aprovats per la Junta General el dia 25 d’abril del 2019 i revisats en data 4 de maig del 2020, on es regulen els aspectes institucionals, organitzatius i de funcionament, a més dels elements vinculats als col·lectius que constitueixen la comunitat universitària:

La normativa acadèmica de la Universitat Europea s’ordena a través del Reglament Acadèmic General, aprovat per la Junta Acadèmica el dia 16 de desembre del 2019, que recull les normes dedicades a l’accés i l’admissió, la matriculació i el règim d’estudis i permanència, l’acollida i atenció tutorial, i la gestió acadèmica i docent:

Les constitucions de la eUniv regulen també aspectes específics, com ara l’organització i funcionament dels centres i la normativa reguladora dels estudis de Doctorat: