Centres i Facultats

La eUniv organitza la seva oferta acadèmica en quatre centres. El Col·legi Universitari F. Layret imparteix els ensenyaments universitaris estatals de Bàtxelor i de Màster; l’Escola de Doctorat J. H. Newman assumeix l’organització del Programa de Doctorat; l’Escola de Llengües Clàssiques s’encarrega del programa de formació lingüística especialitzada; i el Meritxell Institut Tecnològic d’Andorra (MIT-And) imparteix els enseyaments universitaris estatals tecnològics de bàtxelor i Màster.

El professorat de la eUniv, per la seva part, s’ordena en dues facultats ja constituïdes, la d’Arts i Humanitats i la de Dret i Economia. En fase de constitució es troben les facultats de Teologia i de Medicina i Ciències de la Salut.