Facultat
d’Arts i Humanitats

D’acord amb les vinculacions de les places docents establertes en els plans d’estudis dels ensenyaments estatals implantats, la primera facultat reuneix el professorat pertanyent a les àrees de coneixement científic relacionades amb les Arts i Humanitats:

 • 01. Antropologia Social
 • 02. Estètica i Teoria de les Arts
 • 03. Filosofia Moral
 • 04. Història Antiga
 • 05. Història Medieval
 • 06. Història Moderna
 • 07. Història Contemporània
 • 08. Història de l’Art
 • 09. Història del Pensament i dels Moviments Socials
 • 10. Lògica i Filosofia de la Ciència
 • 11. Didàctica de la Llengua i la Literatura
 • 12. Didàctica i Organització Escolar
 • 13. Filologia Catalana
 • 14. Filologia Llatina
 • 15. Filologia Romànica
 • 16. Lingüística General
 • 17. Lingüística Indoeuropea
 • 18. Periodisme
 • 19. Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

La Facultat d’Arts i Humanitats s’organitza mitjançant un Consell representatiu format per un/a conseller/a elegit per de cada àrea de coneixement, i presidit pel/per la conseller/a amb més antiguitat amb el grau de doctorat, que ostenta el títol de Degà/ana.

La Degana de la Facultat d’Arts i Humanitats és la Dra. Helena Serés, professora de l’àrea de Llengües Clàssiques, incorporada el curs 2019-20. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027. deganat.fah@euniv.eu

La Vicedegana de la Facultat d’Arts i Humanitats és la Dra. Llum Torrents. El seu mandat finalitza el dia 31 d’agost del 2027.