Bàtxelor en Comunicació

Bàtxelor en Comunicació
Bàtxelor en Comunicació

El Bàtxelor en Comunicació és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 22 de febrer del 2012, que proporciona una formació –tant teòrica com pràctica– multidisciplinària i general que està en consonància amb el que demanen la societat, les empreses i les tendències actuals de treball

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Comunicació per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 12 d’octubre del 2022 i serà implantat l’any acadèmic 2023-24.

Accés

Batxillerat o títol equivalent

Idiomes

Idiomes

Català – Español – English

Durada

Durada

6 semestres (3 anys)

Càrrega acadèmica

Càrrega acadèmica

180 crèdits ECTS

Matèries

Matèries

15 (5 per curs acadèmic)

Competències

 • Conèixer el mercat, l’entorn professional i el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Capacitat d’anàlisi crítica del context social i de les organitzacions.
 • Capacitat d’anàlisi dels fluxos d’informació a tots els nivells.
 • Utilitzar i aplicar les tècniques i els llenguatges propis que s’utilitzen als mitjans de comunicació.
 • Conèixer la producció, la gestió i la difusió del producte editorial, gràfic o audiovisual i els mitjans tècnics emprats.
 • Capacitat bàsica per concebre, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius.
 • CE07. Conèixer i aplicar les normatives legals que afecten els sectors de la creació, de la comunicació i de la informació.
 • Capacitat per conèixer i donar a conèixer els ODS en un entorn social genèric i en un entorn professional especialitzat en l’àmbit de la comunicació.

Pla d’estudis

Primer curs

Descripció

La matèria té com a objectiu propedèutic introduir l’alumnat del Bàtxelor en els conceptes fonamentals de la disciplina sociològica, a partir dels quals abordar les principals especialitzacions que afecten al món de les ciències de la comunicació. I en una segona part, l’objectiu se centra a introduir a l’alumnat en el món teòric propi de la ciència de la comunicació.

Objectius
 1. Conèixer els conceptes fonamentals de la Sociologia
 2. Conèixer els elements constitutius de la Sociologia de la Comunicació
 3. Conèixer els elements constitutius de la teoria de l’Opinió Pública
 4. Conèixer els elements constitutius dels Mitjans de Comunicació Social
 5. Conèixer els elements constitutius de la Sociologia del Consum
 6. Conèixer els elements constitutius de la Sociologia Política i Electoral
 7. Conèixer els conceptes fonamentals de la Comunicació
 8. Conèixer les principals teories de la Comunicació
 9. Conèixer els elements constitutius de la Comunicació Grupal
 10. Conèixer els elements constitutius de la Comunicació de Masses
 11. Conèixer els elements constitutius de la Comunicació Corporativa
 12. Conèixer els elements constitutius de la Comunicació Intercultural
Continguts
 1. La Sociologia com a disciplina científica
 2. L’especialització en la Sociologia de la Comunicació
 3. La teoria de l’Opinió Pública
 4. Els Mitjans de Comunicació Social
 5. L’especialització en la Sociologia del Consum
 6. L’especialització en la Sociologia Política i Electoral
 7. Els conceptes fonamentals de la Comunicació
 8. Les principals teories de la Comunicació
 9. Els elements constitutius de la Comunicació Grupal
 10. Els elements constitutius de la Comunicació de Masses
 11. Els elements constitutius de la Comunicació Corporativa
 12. Els elements constitutius de la Comunicació Intercultural
Descripció

La matèria té com a objectiu propedèutic introduir l’alumnat del Bàtxelor en els conceptes fonamentals de la Comunicació i de la Psicologia, a partir dels quals abordar les principals especialitzacions que afecten les ciències de la comunicació en general, i molt particularment les relacions públiques. I en una segona part, l’objectiu se centra a introduir a l’alumnat en el món especialitzat de les relacions públiques.

Objectius
 1. Conèixer els conceptes fonamentals de la Psicologia
 2. Conèixer els elements constitutius de la Psicologia Social
 3. Conèixer els elements constitutius de la Psicologia del Consumidor
 4. Conèixer els elements bàsics sobre el llenguatge, el pensament i la creativitat
 5. Conèixer els elements bàsics de la comunicació en la interacció social
 6. Conèixer els elements bàsics de les relacions interpersonals i socials
 7. Conèixer els elements constitutius de les Relacions Públiques
 8. Conèixer els elements bàsics que configuren els sistemes i processos de les Relacions Públiques
 9. Conèixer els elements bàsics que configuren els mitjans i tècniques de les Relacions Públiques
 10. Conèixer els elements constitutius que configuren els sectors de les Relacions Públiques
 11. Conèixer els elements constitutius que configuren la planificació estratègica de les Relacions Públiques
 12. Conèixer els elements bàsics que configuren el protocol i l’organització d’esdeveniments
Continguts
 1. La Psicologia com a disciplina científica
 2. L’especialització en la Psicologia Social
 3. L’especialització en la Psicologia del Consumidor
 4. El llenguatge, el pensament i la creativitat
 5. La comunicació en la interacció social
 6. Les relacions interpersonals i socials
 7. Les Relacions Públiques
 8. Els sistemes i processos de les Relacions Públiques
 9. Els mitjans i tècniques de les Relacions Públiques
 10. Els sectors de les Relacions Públiques
 11. La planificació estratègica de Relacions Públiques
 12. El protocol i l’organització d’esdeveniments
Descripció

La matèria té com a objectiu en la seva primera part introduir l’alumnat del Bàtxelor en els conceptes fonamentals de la Publicitat, a partir dels quals basar una aproximació als principals elements de la disciplina. La segona part de la matèria té els mateixos objectius però adreçats a la disciplina del Màrqueting.

Objectius
 1. Conèixer els conceptes fonamentals de la Publicitat
 2. Conèixer els elements constitutius de la marca publicitària
 3. Conèixer els elements constitutius de l’agència publicitària
 4. Conèixer els elements constitutius dels mitjans publicitaris
 5. Conèixer els elements que configuren la planificació i l’estratègia publicitària
 6. Conèixer els elements que configuren el règim jurídic de la Publicitat
 7. Conèixer els conceptes fonamentals del Màrqueting
 8. Conèixer els elements constitutius de l’anàlisi del Mercat i de la Competència
 9. Conèixer els elements constitutius de les Polítiques de Producte i Servei
 10. Conèixer els elements constitutius de les Polítiques de Preus
 11. Conèixer els elements constitutius de les Polítiques de Distribució Comercial
 12. Conèixer els elements constitutius de les Polítiques de Comunicació
Continguts
 1. Els conceptes fonamentals de la Publicitat
 2. Els elements constitutius de la marca publicitària
 3. Els elements constitutius de l’agència publicitària
 4. Els elements constitutius dels mitjans publicitaris
 5. Els elements que configuren la planificació i l’estratègia publicitària
 6. Els elements que configuren el règim jurídic de la Publicitat
 7. Els conceptes fonamentals del Màrqueting
 8. Els elements constitutius de l’anàlisi del Mercat i de la Competència
 9. Els elements constitutius de les Polítiques de Producte i Servei
 10. Els elements constitutius de les Polítiques de Preus
 11. Els elements constitutius de les Polítiques de Distribució Comercial
 12. Els elements constitutius de les Polítiques de Comunicació
Descripció

La matèria té com a objectiu introduir a l’alumnat del Bàtxelor en el camp específic de les ciències de la informació i en l’exercici professional del periodisme.

Objectius
 1. Comprendre la naturalesa especial de la relació entre la informació i el periodisme
 2. Identificar els diferents rols professionals implicats en el procés periodístic
 3. Identificar les rutines productives del procés periodístic
 4. Conèixer el paper del periodisme i dels mitjans de comunicació com a generadors d’agenda mediàtica, política i pública
 5. Comprendre com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics
 6. Comprendre el pes de l’ètica en el periodisme, en la generació d’opinió pública
 7. Identificar el marc legal de la professió periodística
 8. Conèixer la tasca de periodista en l’elaboració de la notícia
 9. Conèixer l’exercici periodístic en un mitjà imprès
 10. Conèixer l’exercici periodístic als mitjans audiovisuals
 11. Conèixer l’exercici periodístic i els reptes de l’entorn digital
 12. Conèixer l’exercici periodístic a Andorra
Continguts
 1. La informació i el periodisme
 2. El rol del periodista
 3. Les rutines productives
 4. L’agenda setting
 5. Noves narratives
 6. L’ètica professional
 7. L’exercici de la professió periodística
 8. Del fet a la informació: la tasca de periodista en l’elaboració de la notícia
 9. L’exercici periodístic en un mitjà imprès
 10. L’exercici periodístic als mitjans audiovisuals
 11. L’exercici periodístic i els reptes de l’entorn digital
 12. L’exercici periodístic a Andorra
Descripció

La matèria té com a objectiu donar a conèixer a l’alumnat del Bàtxelor el conjunt de tècniques, models i elements que intervenen en els processos d’expressió comunicativa en totes llurs dimensions.

Objectius
 1. Identificar els perfils professionals dels redactors periodístic, publicitari i de Relacions Públiques
 2. Conèixer els elements de la redacció comunicativa
 3. Conèixer les diferents tècniques de redacció en mitjans impresos i audiovisuals
 4. Conèixer els elements presents en la relació entre redacció i imatge audiovisual
 5. Conèixer les diferents tècniques de redacció en Relacions Públiques
 6. Conèixer les diferents tècniques de redacció on-line en Publicitat i Relacions Públiques
 7. Identificar els trets característics de la narrativa audiovisual en la comunicació
 8. Identificar els elements que participen en la construcció del relat audiovisual (storytelling)
 9. Identificar les funcionalitats del so en la dimensió comunicativa
 10. Conèixer els elements que participen en el muntatge audiovisual
 11. Conèixer els elements que participen en la postproducció audiovisual
 12. Identificar les estructures narratives interactives
Continguts
 1. Redactor periodístic, el publicitari i el de Relacions Públiques
 2. Elements de la redacció comunicativa
 3. Redacció en mitjans impresos i audiovisuals
 4. Redacció i imatge audiovisual
 5. Redacció en Relacions Públiques
 6. Redacció on-line en Publicitat i Relacions Públiques
 7. Narrativa audiovisual en la comunicació
 8. Construcció del relat audiovisual (storytelling)
 9. El so en la dimensió comunicativa
 10. Elements del muntatge audiovisual
 11. La postproducció audiovisual
 12. Les estructures narratives interactives

Segon Curs

Descripció

La matèria té com a objectiu introduir a l’alumnat del Bàtxelor en el plantejament estratègic de l’acció publicitària i conèixer les tècniques a l’abast per poder-lo desenvolupa.

Objectius
 1. Conèixer el concepte d’estratègia aplicat a l’activitat publicitària
 2. Definir l’estratègia publicitària en el Pla de Màrqueting
 3. Comprendre els conceptes estratègics bàsics: briefing, objectius de comunicació i mitjans de comunicació
 4. Identificar els elements de l’estratègia publicitària: target, àmbit geogràfic, cobertura, afinitat, estacionalitat i intensitat
 5. Dominar els mecanismes estratègics de base conductista, motivacional i cognitiva
 6. Identificar les tipologies d’estratègies segons l’orientació al canal de distribució o al consumidor final: push i pull
 7. Identificar les fases de la gestió de patrocinis
 8. Conèixer el disseny de programes de CRM
 9. Identificar les característiques de la publicitat en el punt de venda
 10. Conèixer els conceptes d’Advertainment i Advergaming
 11. Identificar les característiques de la publicitat de “guerrilla”
 12. Usar les tècniques publicitàries especialitzades més comunes
Continguts
 1. El concepte d’estratègia aplicat a l’activitat publicitària
 2. L’estratègia publicitària en el Pla de Màrqueting
 3. Conceptes estratègics bàsics: briefing, objectius de comunicació i mitjans de comunicació
 4. Elements de l’estratègia publicitària: target, àmbit geogràfic, cobertura, afinitat, estacionalitat i intensitat
 5. Mecanismes estratègics de base conductista, motivacional i cognitiva
 6. Tipologies d’estratègies segons l’orientació al canal de distribució o al consumidor final: push i pull
 7. La gestió de patrocinis
 8. Disseny de programes de CRM
 9. Publicitat en el punt de venda
 10. Advertainment i Advergaming
 11. Publicitat de “guerrilla”
 12. Tècniques publicitàries especialitzades més comunes
Descripció

La matèria té com a objectiu introduir a l’alumnat del Bàtxelor en el plantejament estratègic de les relacions públiques i conèixer les tècniques a l’abast per poder-lo desenvolupar.

Objectius
 1. Conèixer els conceptes adoptats de la filosofia gerencial a les Relacions Públiques
 2. Dominar els elements de l’auditoria de relacions públiques
 3. Definir el mapa de públics en les Relacions Públiques
 4. Dominar els models per a l’establiment de les fites i objectius de les Relacions Públiques
 5. Conèixer els elements d’un pressupost, l’estructura dels recursos humans i les tècniques de gestió del temps
 6. Dominar els models de control de qualitat dels serveis de Relacions Públiques
 7. Comprendre les diferents contextualitzacions de les tècniques de Relacions Públiques
 8. Conèixer les tècniques de co-orientació entre les organitzacions i llurs públics
 9. Conèixer les tècniques de relaciones internes
 10. Conèixer les tècniques de relaciones externes
 11. Conèixer les tècniques de Relacions Públiques de suport al Màrqueting i a la Comunicació Política
 12. Conèixer les tècniques d’avaluació de l’eficàcia de les tècniques de Relacions Públiques
Continguts
 1. Filosofia gerencial de les Relacions Públiques
 2. Auditoria de relacions públiques
 3. El mapa de públics
 4. Fites i objectius de les Relacions Públiques
 5. Pressupost, recursos humans i gestió del temps
 6. Control de qualitat dels serveis de Relacions Públiques
 7. Contextualització de les tècniques de Relacions Públiques
 8. Tècniques de co-orientació entre les organitzacions i llurs públics
 9. Tècniques de relaciones internes
 10. Tècniques de relaciones externes
 11. Tècniques de Relacions Públiques de recolzament al Màrqueting i a la Comunicació Política
 12. Avaluació de l’eficàcia de les tècniques de Relacions Públiques
Descripció

La matèria té com a objectiu en la seva primera part introduir l’alumnat del Bàtxelor en l’àmbit de la comunicació especialitzada en les situacions de crisi. La segona part de la matèria té com a objectiu introduir-lo en la dimensió professional de la persona que ha de responsabilitzar-se personalment del càrrec de portaveu de les organitzacions.

Objectius
 1. Comprendre la naturalesa de les crisis i llur projecció comunicativa
 2. Identificar els trets característics de la comunicació especialitzada en crisis
 3. Identificar els elements i agents que participen i actuen en les situacions de crisi
 4. Identificar els trets característics de les crisis on line
 5. Identificar els elements bàsics de la gestió comunicativa de les crisis
 6. Conèixer les estratègies comunicatives de resposta a les crisis
 7. Conèixer el rol del portaveu en el capital relacional de les organitzacions
 8. Identificar els models de portaveus dins de les organitzacions
 9. Dominar les tècniques per a una presentació eficaç del portaveu
 10. Dominar les tècniques per assegurar entrevistes i compareixences eficaces davant els mitjans de comunicació
 11. Identificar els trets característics de les funcions dels portaveus en la comunicació on line
 12. Identificar els trets característics de les funcions dels portaveus en els processos de negociació
Continguts
 1. Crisis i crisi comunicativa
 2. La comunicació especialitzada en crisis
 3. Elements i agents en les situacions de crisi
 4. Les crisis on line
 5. La gestió comunicativa de les crisis
 6. Estratègies comunicatives de resposta a les crisis
 7. El capital relacional de les organitzacions
 8. Estructura de portaveus de les organitzacions i l’oficina del portaveu
 9. Les presentacions públiques dels portaveus
 10. Les entrevistes i les compareixences davant els mitjans de comunicació
 11. Les funcions dels portaveus en la comunicació on line
 12. Les funcions dels portaveus en els processos de negociació
Descripció

L’objectiu de la matèria és introduir a l’alumnat del Bàtxelor en el món específic de la documentació aplicada a la comunicació, així com a les tècniques bàsiques de recerca social que hi estan associades.

Objectius
 1. Conèixer les especificitats de la documentació aplicada a la comunicació
 2. Conèixer els models de centres de documentació en les empreses de comunicació
 3. Identificar les principals fonts documentals per a la comunicació
 4. Conèixer els models de gestió d’Internet com a font d’informació i documentació
 5. Comprendre el concepte de capital intel·lectual de les organitzacions
 6. Conèixer els models de gestió del coneixement en las organitzacions
 7. Conèixer les especificitats de les fonts d’informació per a la recerca
 8. Descriure els processos i els dissenys de la recerca
 9. Identificar les tècniques de recerca qualitatives
 10. Identificar les tècniques de recerca quantitatives
 11. Aplicar la teoria i la pràctica del mostreig
 12. Elaborar una anàlisi de dades i l’informe de resultats corresponent
Continguts
 1. La documentació aplicada a la comunicació
 2. Els centres de documentació en les empreses de comunicació
 3. Les fonts documentals per a la comunicació
 4. La gestió d’Internet com a font d’informació i documentació
 5. El capital intel·lectual de les organitzacions
 6. La gestió del coneixement en las organitzacions
 7. Les fonts d’informació per a la recerca
 8. Els processos i els dissenys de la recerca
 9. Les tècniques de recerca qualitatives
 10. Les tècniques de recerca quantitatives
 11. La teoria i la pràctica del mostreig
 12. L’anàlisi de dades i l’informe de resultats
Descripció

Dotar a l’alumnat d’un coneixement crític i precís sobre la configuració constitucional dels drets de la comunicació i la informació i la seva projecció en les esferes social, política i econòmica, tant a nivell andorrà com internacional.

Objectius
 1. Identificar els principals subjectes de la comunicació i de la informació i llur posicionaments.
 2. Identificar els elements constitucionalitzats dels drets a la comunicació i a la informació a Andorra i al seu entorn.
 3. Comprendre la naturalesa social i jurídica de la conflictivitat associada a la llibertat d’expressió.
 4. Conèixer els mecanismes legals de protecció i tutela dels drets a la comunicació i la informació a nivell andorrà i internacional.
 5. Conèixer els continguts jurídics i materials dels drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge a nivell andorrà i internacional.
 6. Conèixer el contingut jurídic i material del dret de creació i direcció de mitjans de comunicació.
 7. Identificar els element bàsics de l’estatut jurídic de l’informador a nivell andorrà i internacional.
 8. Dominar el règim jurídic de les finalitats publicitàries a nivell andorrà i internacional.
 9. Dominar el règim jurídic dels mitjans publicitaris a nivell andorrà i internacional.
 10. Dominar el règim jurídic específic del sector audiovisual de la comunicació a nivell andorrà i internacional.
 11. Dominar el règim jurídic de la comunicació i informació dels poders públics a nivell andorrà i internacional.
 12. Conèixer el marc internacional del Dret a la comunicació i la informació i la seva concreció andorrana.
Continguts
 1. Els subjectes de la comunicació i de la informació: ciutadania, agents professionals i poders públics.
 2. Dret de la Informació i Dret a la Informació en el règim constitucional.
 3. Llibertat d’expressió i dret a la comunicació: conceptes, límits i conflicte de drets.
 4. Protecció i tutela dels drets a la comunicació i a la informació.
 5. Els drets a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
 6. El Dret de creació i direcció de mitjans de comunicació.
 7. L’estatut jurídic de l’informador.
 8. Règim jurídic de les finalitats publicitàries.
 9. Règim jurídic dels mitjans publicitaris.
 10. Règim jurídic específic del sector audiovisual de la comunicació.
 11. Règim jurídic de la comunicació i informació dels poders públics.
 12. El marc internacional del Dret a la comunicació i a la informació.

Tercer Curs

Descripció

L’objectiu de la matèria és aportar a l’alumnat del Bàtxelor un coneixement pràctic dels models i tècniques que intervenen en la gestió dels mitjans publicitaris i de les campanyes publicitàries

Objectius
 1. Comprendre els conceptes bàsics sobre mitjans, espais i formats publicitaris
 2. Identificar els actors en la planificació de mitjans publicitaris
 3. Conèixer els models d’anàlisi dels mitjans publicitaris
 4. Dominar les fonts i les eines per a la recerca sobre els mitjans publicitaris
 5. Conèixer els models d’estratègia de mitjans publicitaris
 6. Conèixer les tècniques de planificació, negociació i gestió de les campanyes de mitjans publicitaris
 7. Conèixer els elements del briefing i el contrabriefing
 8. Dominar l’anàlisi DAFO
 9. Conèixer els elements del disseny de l’estratègia creativa: to y forma, concepte creatiu, insight, reason way, copy, slogan, USP
 10. Conèixer els elements del pla de mitjans i suports publicitaris
 11. Dominar les tècniques pre-test i post-test de la recerca publicitària
 12. Dominar les fases i conceptes de la pressupostació, calendarització i control de la campanya publicitària
Continguts
 1. Els mitjans, espais i formats publicitaris: conceptes bàsics
 2. Els actors en la planificació de mitjans publicitaris
 3. L’anàlisi dels mitjans publicitaris
 4. Fonts i eines per a la recerca sobre els mitjans publicitaris
 5. L’estratègia de mitjans publicitaris
 6. Planificació, negociació i gestió de les campanyes de mitjans publicitaris
 7. El briefing i el contrabriefing
 8. L’anàlisi DAFO: objectius de les campanyes i públics objectius
 9. Disseny de l’estratègia creativa: to y forma, concepte creatiu, insight, reason way, copy, slogan, USP
 10. Pla de mitjans i suports publicitaris
 11. Recerca publicitària: pre-test i post-test
 12. Pressupost, calendari i control de la campanya de publicita
Descripció

L’objectiu de la matèria és aportar a l’alumnat del Bàtxelor un coneixement pràctic dels models i tècniques que intervenen en la gestió de les campanyes de relacions públiques i en l’organització professional d’esdeveniments.

Objectius
 1. Identificar les claus del posicionament corporatiu
 2. Identificar els models i les tècniques aplicables a les campanyes orientades a la gestió del canvi en la cultura organitzacional
 3. Conèixer els fonaments de la campanya de comunicació interna
 4. Conèixer els fonaments de la campanya de comunicació en el Sector Públic
 5. Conèixer els fonaments de la campanya de comunicació corporativa
 6. Conèixer les bases diferencials de les campanyes de comunicació política i electoral
 7. Planificació i gestió dels esdeveniments
 8. Plans de comunicació dels esdeveniments
 9. Dominar les regles del protocol oficial
 10. Dominar les regles del protocol social
 11. Dominar les regles del protocol empresarial
 12. Conèixer els elements del programa de Protocol
Continguts
 1. El posicionament corporatiu
 2. Campanyes orientades a la gestió del canvi en la cultura organitzacional
 3. Fonaments de la campanya de comunicació interna
 4. Fonaments de la campanya de comunicació en el Sector Públic
 5. Fonaments de la campanya de comunicació corporativa
 6. Bases de les campanyes de comunicació política i electoral
 7. Planificació i gestió dels esdeveniments
 8. Plans de comunicació dels esdeveniments
 9. Protocol oficial
 10. Protocol social
 11. Protocol empresarial -El programa de protocol
Descripció

La matèria té per objectiu dotar a l’alumnat d’un coneixement teòric i pràctic de caràcter propedèutic que li permeti entendre la naturalesa de l’empresa i les seves dimensions administrativa, financera, productiva i comercial.

Objectius
 1. Comprendre la naturalesa econòmica i social de l’empresa i de les seves tipologies
 2. Identificar els elements que configuren l’entorn de l’activitat empresarial i forneixen dels recursos per al seu funcionament
 3. Conèixer els elements que constitueixen l’estructura bàsica d’una organització empresarial
 4. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de la comunicació a l’empresa
 5. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de la comptabilitat de l’empresa
 6. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió dels recursos humans de l’empresa
 7. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de les finances de l’empresa
 8. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió del màrqueting a l’empresa
 9. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió comercial de l’empresa
 10. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió de la comunicació a l’empresa
 11. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió logística de l’empresa
 12. Conèixer els conceptes i les tècniques bàsiques de la gestió estratègica a l’empresa
Continguts
 1. Concepte d’empresa i els diferents tipus d’empreses
 2. L’entorn empresarial i els recursos de l’empresa
 3. L’estructura organitzativa de l’empresa
 4. Gestió de la comunicació a l’empresa
 5. Gestió comptable de l’empresa
 6. Gestió de persones a l’empresa
 7. Gestió financera de l’empresa
 8. Gestió del màrqueting a l’empresa
 9. Gestió comercial
 10. Gestió de la producció
 11. Gestió de la logística
 12. Gestió estratègica de l’empresa
Descripció

La matèria té per objectiu aportar a l’alumnat del Bàtxelor uns fonaments actualitzats del conjunt de pràctiques i enfocaments digitals aplicats a la publicitat i el màrqueting.

Objectius
 1. Conèixer els fonaments de la publicitat on line
 2. Identificar els suports i formats audiovisuals publicitaris d’Internet
 3. Conèixer el funcionament de la publicitat en els cercadors d’Internet
 4. Conèixer el funcionament de la publicitat en la telefonia mòbil
 5. Conèixer les tècniques de planificació de la inserció publicitària on line
 6. Identificar els ratis display, search, email-marketing
 7. Comprendre la definició, objectius i utilitat del màrqueting digital
 8. Conèixer les tècniques del màrqueting digital
 9. Identificar els motors de cerca del màrqueting digital (SEO)
 10. Conèixer el sistema de mesurament del màrqueting digital KPIs
 11. Conèixer les fases i conceptes del pla de màrqueting digital
 12. Identificar les tendències de futur del màrqueting digital a partir de la informació actual
Continguts
 1. Els fonaments de la publicitat on line
 2. Suports i formats audiovisuals publicitaris d’Internet
 3. Publicitat en cercadors y enllaços patrocinats
 4. Publicitat en telefonia mòbil
 5. Planificació i formes d’inserció de publicitat on line
 6. Ratis dels principals formats publicitaris: display, search, email-marketing
 7. El màrqueting digital: definició, objectius i utilitat
 8. Les tècniques del màrqueting digital
 9. Els motors de cerca del màrqueting digital (SEO)
 10. La mesurament del màrqueting digital: KPIs
 11. El pla de màrqueting digital
 12. Tendències de futur del màrqueting digital
Descripció

Descripció: l’alumne escull una de les assignatures de qualsevol dels altres bàtxelors per complementar la seva formació.

Objectius

Lliure elecció.

Avaluació

Teòriques:

Prova test de 80 preguntes amb 4 opcions de resposta diferents. El resultat de la prova es declara Apte si el nombre de respostes correctes arriba a 60. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Pràctiques:

Prova pràctica consistent en desenvolupar 6 qüestions corresponents a 6 casos o exercicis diferents de cada matèria. El resultat de la prova es declara Apte si es responen correctament i completa 4 de les 6 qüestions. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Acadèmiques Individuals o Col·laboratives:

Realització individual o en grup del Treball Acadèmic obligatori a cada matèria. El Treball Acadèmic es declara Apte i si es comprova l’efectiva realització de totes les parts en el termini establert en el calendari i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 30% del total.

Participatives:

Participació en els 6 debats plantejats en cada matèria a través del Fòrum. La participació es declara Apta si l’alumnat ha participat en un mínim de 5 debats i ha rebut una valoració positiva en un mínim de 7 dels 10 paràmetres de l’Informe Avaluador. La qualificació obtinguda pondera el 10% del total.