Bàtxelor en Comunicació

Bàtxelor en Comunicació
Bàtxelor en Comunicació

El Bàtxelor en Comunicació és un títol universitari estatal creat pel Decret del Govern d’Andorra del 22 de febrer del 2012, que proporciona una formació –tant teòrica com pràctica– multidisciplinària i general que està en consonància amb el que demanen la societat, les empreses i les tendències actuals de treball

El Pla d’Estudis del Bàtxelor en Comunicació per la eUniv fou aprovat pel Decret del Govern d’Andorra del 12 d’octubre del 2022 i serà implantat l’any acadèmic 2023-24.